manbet手机版Biobibliografi

manbet手机版英语
manbet手机版英语(pdf)
manbet手机版瑞典
manbet手机版瑞典(pdf)

manbet手机版标志

manbet手机版Biobibliografi

manbet手机版登弗兰斯卡författarenmanbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版föddes 1940 och växte upp i det lilla samhället Yvetot i Normandie, där hennes föräldrar drev speceriaffär och café。manbet手机版Hemmiljon var摊铺机男人野心,dar foraldrarna langsamt偃角其他团体ur lagsta arbetarklass直到en smaborgerlig tillvaro, dar minnet av侦破stampade jordgolvet aldrig forsvann,男人dar男人ogarna talade om政治。manbet手机版eraux utforskar i sitförfattarskap konsekvent och på olika vägar en erfarenhet märkt av djupa skillnader i kön, språk och klass。manbet手机版Vägen直到författarskapet blev lång och mödosam。

manbet手机版明尼苏达亨尼斯医学rötter我的家乡uppväxten我的家乡医学anspråk på我的家乡文学gränser博尔顿fiktionsberättelsen我的家乡snäv明。manbet手机版Trots sin klassiskt enkla stil kan hon därför beskriva sig själv som " sin egen etnolog " snarare än som en skönlitterär författare。manbet手机版Hon hänvisar ofta直到马塞尔·普鲁斯特manbet手机版På span efter den tid som flyttmanbet手机版,男人喜欢上进心är athon tagit djupa intryck av en sociolog som Pierre Bourdieu。manbet手机版Denna strävan酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店酒店预订förflutna男士också至“rå”,租金登记和酒店酒店预订böcker sommanbet手机版《dehors杂志》manbet手机版(1993)埃勒manbet手机版生活extérieure 1993manbet手机版- - - - - -manbet手机版1999manbet手机版(2000)。

manbet手机版埃诺1974年medmanbet手机版Les armoires视频manbet手机版, och redan där tar undersökningen av hennes normandiska bakgrund sin början, men det är med hennes fjärde bokmanbet手机版洛杉矶地方manbet手机版(1983);manbet手机版分钟远manbet手机版, 1985), som hon får sitt stora genome brott。manbet手机版我知道mästerverk på knappt hundra sidor ger hon ett avklarnat porträtt av fadern och hela den miljö som präglat honom I grunden。manbet手机版我porträttet tillämpar hon sin strängt återhållsamma och etiskt motiverade estetik。manbet手机版医学探测器系列化av självbiografiska prosaböcker ett steg bortom fiktionens imaginära världar Med en stil som hamats hård och genome skinlig。manbet手机版Och även om det forfarande är ett jag som talar, är det中立Och så långt möjligt anonymiserat。manbet手机版En annan nyhet är att hon lagt in reflexioner om sitt skrivande, där hon vänder sig mot " minnets poesi " och förespråkar ett " enkelt, konstlöst språk ",manbet手机版Une écriture盘子manbet手机版, som I solidaritet med fadern vittnar om Hans värld och Hans språk。manbet手机版Begreppetmanbet手机版文字板manbet手机版哈尔förbindelser医学den nya franska romanen under 1950-talet och dess strävan mot det som Roland Barthes har kallat " litteraturens noollpunkt "。manbet手机版男det finns också en viktig politisk维i erauxs skrivande。manbet手机版议员säger att skrivandet är en politisk handling som vill öppna blicken för de sociala klyftorna。manbet手机版Hennes skrivande kommer alltid att skuggas av en känsla av förräderi mot den klass som hon kommer ifrån。manbet手机版talar i en intervju om den knv som Hon använder för att skära bort fiktionens slöjor。manbet手机版我不喜欢våldsamma som kyska strävan efter genome skinlighet känner man också arvet från让-雅克·卢梭。

manbet手机版År 1987 utkom den ännu kortare boken om modern,manbet手机版一个女人manbet手机版(manbet手机版Kvinnanmanbet手机版,1993)。manbet手机版Den innehåller några viktiga formuleringar om erauxs skrivande, som rör sig mellan skönlitteratur,历史社会学。manbet手机版我所有的罪过集中är det en vacker hyllning till en stark kvinna, som mer än fadern lyckas bevara sin värdighet I ofta hårda yttre förhållanden。manbet手机版我关系到现代芬兰人därför inte heller like a påtagligt skammens och tigandets närvaro。

manbet手机版Upplysande för den vånda som erauxs rekonstruktion av det förflutna innebär ärmanbet手机版La hontemanbet手机版(1996);manbet手机版Skammenmanbet手机版, 1998)。manbet手机版Det är på många sätt en fortsättning på boken om fadern i ett försök att förklara dennes plötsliga raserianfall mot modern。manbet手机版Inledningsraden är en veritabel pisksnärt:“Tidigt på eftermiddagen, en junisöndag, försökte min far döda min mor。”manbet手机版Den är typisk för eraux i Den menenen att hon alltid vill överskrida gränsen för det tolererbara。manbet手机版Med hennes egna ord i boken:“Jag har alltid haft lust att skriva böcker som Jag轿车inte kan tala om, som gör andras blickar outhärdliga för mig。”manbet手机版Det som gör denna erfarenhet outhärdlig är skammen med rötter i de arma livsvillkoren。manbet手机版När埃诺斯克里弗哈尔frågan om värdighet埃勒ovärdighet ingen betydelse。manbet手机版文学工作者格·亨内·恩·弗里斯塔特·斯克里瓦从某处är omöjligt特·förmedla我从某处特·特·安德拉。manbet手机版Skammen visar sig också vara den erfarenhet som före den sexella debuten är den kanske enda varaktiga iden personliga identiteten。

manbet手机版Ett mästerstycke i producktionen är den kliniskt återhållna skildringen av den 23-åriga berättarens abort,manbet手机版L 'evenementmanbet手机版(2000);manbet手机版Omstandighetermanbet手机版, 2022)。manbet手机版Den är skriven i jag-form, och avståndet直到Den egna personen spelar intte Den roll sdet har många andra verk。manbet手机版Jaget ar安达fortingligat基因组精细repressiva samhallet och窝forodmjukande attityden居屋de manniskor鸿konfronteras地中海。侦破ar en skoningslost arlig文本,dar Ernaux我语气skjuter反射,dar鸿talar医疗团体sjalv och lasaren我恩恩达rorelse。manbet手机版我dessa mellanrum befinner vi oss I skrivandets tid, 25 år efter själva " händelsen " och just därför I en händelse som fortsätter att bulta。

manbet手机版我manbet手机版L 'occupationmanbet手机版(2002) dissekerar Ernaux den romantiska kärlekens sociala mytologi.;manbet手机版Utgående från dagboksanteckningar, som berättar om hur hon har blivit övergiven av sin älskare, går hon till attack mot sin egen självbild som grundats på stereotyper。manbet手机版Här granskar hon sin egen svartsjuka som en form av besatthet。manbet手机版Dateringen av det skrivna är lika viktig som alltid, ett vittnesbörd om hur det är skriften som är det vassa vapen som fäller ut sanningen hos eraux。

manbet手机版安妮·埃诺克斯·斯克里凡德är genomgående underordnat tidens process, och inte någonstans spelar tanken på historiens och de social ala konventionernas makt över våra liv en så stor roll som imanbet手机版Les排manbet手机版(2008);manbet手机版并manbet手机版, 2020)。manbet手机版Det är hennes meest omfattande projekt, vilket gett henne ryktbarhet internationellt och en lång rad efterföljare。manbet手机版社会学家办公室första " kollektiva självbiografin "社会学家办公室Grünbein " kollektiva " självbiografin "社会学家办公室västerländska människan i vår tid。manbet手机版我verket försöker eraux ersätta jagets spontana minnesota med ett " man " som visar tidsandans makt över hennes eget tänkande。manbet手机版Det finns inte som hos Proust något affektivt minne som kan föra oss direct tillbaka直到källan。manbet手机版Våra liv är fyllda av de berättelser som omger oss, de sånger som sgs eller de modern som härskar, och sen är det över。manbet手机版Det gör Det också mycket svårt för henne att känna igen sig själv i den hon en gång var. Hos eraux har Det personliga och Det kollektiva minnet smält samman。

manbet手机版安妮·厄诺återkommer ständigt直到我找到了她。manbet手机版我坐在社会,perspektiv spelar skammens mekanismer en speciell roll, och hon avtäcker dem från ett annat håll Imanbet手机版Mémoire de fillemanbet手机版(2016);manbet手机版En flickas memoarermanbet手机版, 2021)。manbet手机版Där konfronterar hon den hon var som ung kvinna mot slutet av 1950-talet, när hon förlorar sin oskuld på en sommarkoloni i Orne i Normandie。manbet手机版Reaktionerna på hennes beteende som hon bidrar med att göra känt för真主安拉leder till att hon stöts ut ur gemenskapen。manbet手机版在ett halvt liv har eraux valt att inte beröra den pinsamma händelsen som skadade hennes hälsa både mentalt och fysiskt。manbet手机版Hon skriver att det rörde sig om " en annan skam än den att ha föräldrar som driver en kombinerad speceriaffär och café。manbet手机版Det är skammen över stoltheten att ha varit föremål för åtrå。”manbet手机版Hennes blick i efterhand är lika skoningslös mot henne själv som mot dem som utsatte henne för denna förödmjukelse。manbet手机版En nyckelpassage är:“När man vill klarlägga En förhärskande sanning[…]saknas alltid detta: avsaknaden av förståelse för det man upplever i ögonblicket då man upplever det.”Hindret kallas“nuets ogenomics skinlighet”。

manbet手机版安妮·厄诺特罗på skrivandets befriande kraft。manbet手机版Hennes verk är kompromisslöst och skrivet på ett enkelt, renskrapat språk。manbet手机版Och när hon med stort mod Och klinisk skärpa rör vid klasserfarenhetens vånda, beskriver skam, förnedring, svartsjuka eller oförmåga att se sig själv, åstadkommer hon något storslaget Och bestående。

manbet手机版安德斯·奥尔森
manbet手机版Ordförande i Nobelkommittén
manbet手机版瑞典语Akademien

manbet手机版Citaten är hämtade från:
manbet手机版Skammenmanbet手机版/ översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:Wahlström & Widstrand, 1998
manbet手机版En flickas memoarermanbet手机版/ översättning av玛丽亚Björkman。manbet手机版-斯德哥尔摩:Norstedt, 2021年

manbet手机版书目

manbet手机版Verk på franska

manbet手机版Les armoires视频manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1974年

manbet手机版Ce qu 'ils disent ou rienmanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1977

manbet手机版La femme gelée。manbet手机版- - - - - -manbet手机版巴黎:Gallimard, 1981

manbet手机版洛杉矶地方manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1983

manbet手机版一个女人manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1987

manbet手机版激情简单manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1991年

manbet手机版《dehors杂志》manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1993

manbet手机版”manbet手机版我不知道你在说什么"manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1996年

manbet手机版La honte。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1996年

manbet手机版L 'evenementmanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2000年

manbet手机版La vie extérieuremanbet手机版:manbet手机版1993manbet手机版- - - - - -manbet手机版1999.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2000年

manbet手机版Se丢失。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2001

manbet手机版L 'occupation。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2002

manbet手机版L ' écriture comme un couteaumanbet手机版:manbet手机版entretien avec Frédéric-Yves珍妮特manbet手机版.manbet手机版-巴黎:股票,2002

manbet手机版L 'usage de la photomanbet手机版/ avec Marc Mariemanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2005

manbet手机版Les排manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2008

manbet手机版L ' atelier黑色manbet手机版.manbet手机版—巴黎:Éd。manbet手机版des Busclats, 2011

manbet手机版L ' écriture comme un couteaumanbet手机版:manbet手机版entretien avec Frédéric-Yves珍妮特manbet手机版/ postface inédite de l 'auteur。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2011

manbet手机版我正和姑娘manbet手机版.manbet手机版-巴黎:零,2011

manbet手机版Écrire la viemanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2011 [Réunit“Les armoires vides”…,ainsi que des photos et des extr.]manbet手机版Du journal intime inédit]

manbet手机版返回à Yvetotmanbet手机版.manbet手机版—巴黎:Éd。manbet手机版du Mauconduit, 2013

manbet手机版问候我们lumières我的爱manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Seuil, 2014

manbet手机版Le vrai lieumanbet手机版:manbet手机版米歇尔·波特的恳求manbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2014

manbet手机版Mémoire de fillemanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2016

manbet手机版洛杉矶的地方。manbet手机版(版revue。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2017

manbet手机版酒店卡萨诺瓦manbet手机版:manbet手机版Et autres textes brefs。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2020

manbet手机版L ' atelier黑色manbet手机版.manbet手机版(中篇小说版。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2022年

manbet手机版Le jeune hommemanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2022年

manbet手机版Teater, film等等

manbet手机版一个女人manbet手机版[奇观]/ mise en scène de Micheline Uzan;manbet手机版给安妮·厄诺发短信。manbet手机版- Cerge-Pontoise: Théâtre des arts, 1989-04-18

manbet手机版Acteurs du sièclemanbet手机版/安妮·厄诺,François塞尔瓦因,埃德加·莫林;manbet手机版préface德伯纳德蒂博。manbet手机版—巴黎:Éd。manbet手机版《艺术圆圈》,2000年

manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版[图片animées] /蒂莫西·米勒,réal。manbet手机版;manbet手机版伯努瓦·卡努;manbet手机版安妮·厄诺,参与者。manbet手机版- la Cinquième;manbet手机版巴黎:MK2 TV, 2000

manbet手机版L ' événement, La femme geléemanbet手机版[奇观]/ mise en scène de Jeanne Champagne;manbet手机版给安妮·厄诺发短信。manbet手机版-巴黎:Théâtre杜肖德隆,2002-09-27

manbet手机版上次manbet手机版.manbet手机版导演:Patrick-Mario Bernard, Pierre Trividic。manbet手机版剧本:帕特里克-马里奥·伯纳德,皮埃尔·特里维迪克。manbet手机版根据安妮·厄诺的小说《占领》改编,2008年出版

manbet手机版上次manbet手机版[图片animées] / Pierre Trividic, Patrick-Mario Bernard, réal。manbet手机版, scénario;manbet手机版安妮·厄诺。manbet手机版专。manbet手机版Adapté du roman“L’occupation”。manbet手机版-巴黎:MK2 [éd.]manbet手机版: TF1 vidéo, 2010

manbet手机版L 'immigré de L 'intérieurmanbet手机版[奇观]/ mise en scène et scénographie让-米歇尔·里维诺夫;manbet手机版pièce d 'Annie eraux。manbet手机版—Orléans: Théâtre d 'Orléans, 2011-01-12

manbet手机版周末au中心的广告manbet手机版.manbet手机版纪录片。manbet手机版导演:Naruna Kaplan de Macedo。manbet手机版作者:安妮·厄诺,纳鲁纳·卡普兰·德·马塞多,2014

manbet手机版问候我们lumières我的爱manbet手机版[奇观]/ mise en scène de Vincent Dhelin et Olivier
manbet手机版菜单;manbet手机版d 'après " Regarde les lumières mon amour "安妮·埃诺。manbet手机版—Armèntieres:勒维瓦特,2016-09-30

manbet手机版Le皮疹'sousmanbet手机版[奇观]/ mise en scène de Laurence Cordier;manbet手机版d 'après " Une femme ", " La honte "和" Les armoires vides ", d 'Annie eraux。manbet手机版-波尔多:Théâtre国家波尔多,2016-11-08

manbet手机版问候我们lumières我的爱manbet手机版[奇观]/ mise en scène de Marie-Laure Crochant;manbet手机版给安妮·厄诺发短信,d 'aprèsmanbet手机版问候我们lumières我的爱manbet手机版.manbet手机版奇观la Compagnie la Réciproque。manbet手机版- La Roche-sur-Yon: Le Grande R, 2016-11-29

manbet手机版Gli安妮。manbet手机版纪录片短。manbet手机版导演:Sara Fgaier。manbet手机版作者:安妮·厄诺(小说:《岁月》)。manbet手机版2018

manbet手机版勒Président先生manbet手机版.manbet手机版[危机公报第29,9页。]manbet手机版-巴黎:Gallimard, 2020年

manbet手机版激情简单manbet手机版,改编杜罗马éponyme d 'Annie eraux, avec Laetitia Dosch et Sergueï Polounine。manbet手机版导演:Danielle Arbid。manbet手机版编剧:Danielle Arbid, 2020

manbet手机版L 'evenementmanbet手机版.manbet手机版导演:奥德丽·迪万。manbet手机版剧本由马西娅·罗马诺和奥黛丽·迪万创作。manbet手机版根据安妮·厄诺的小说改编,2021年

manbet手机版J 'ai aimé vivre làmanbet手机版[图片animées] / Régis Sauder, réal。manbet手机版;manbet手机版安妮·厄诺。manbet手机版;manbet手机版安妮·厄诺……[等人],参与者。manbet手机版理解安妮·埃诺的《dehors Journal》,《La vie extérieure》和《Les années》。manbet手机版马赛:虫拉克,2022年

manbet手机版Les années Super-8manbet手机版.manbet手机版纪录片。manbet手机版导演:安妮·厄诺-大卫·厄诺-布里奥特。manbet手机版作家安妮·厄诺。manbet手机版(声音):安妮·厄诺。2022年

manbet手机版Verk på svenska

manbet手机版分钟远manbet手机版/ översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:万岁,1985。manbet手机版-原标题:La place

manbet手机版Kvinnanmanbet手机版/manbet手机版översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:Wahlström & Widstrand, 1993。manbet手机版-原文:Une femme

manbet手机版Sinnenas tidmanbet手机版/ översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:Wahlström & Widstrand, 1993。manbet手机版-原唱:激情简单

manbet手机版Skammenmanbet手机版/ översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:Wahlström & Widstrand, 1998。manbet手机版-原标题:La honte

manbet手机版Min far和Kvinnanmanbet手机版/ översättning av Katja Waldén。manbet手机版-斯德哥尔摩:Norstedt, 2020。manbet手机版-原标题:La place;manbet手机版一个女人

manbet手机版并manbet手机版/ översättning av玛丽亚Björkman。manbet手机版-斯德哥尔摩:Norstedt, 2020。manbet手机版-原文:Les années

manbet手机版En flickas memoarermanbet手机版/ översättning av玛丽亚Björkman。manbet手机版-斯德哥尔摩:Norstedt, 2021年。manbet手机版-原altitel: Mémoire de fille

manbet手机版Omstandighetermanbet手机版/ översättning av玛丽亚Björkman。manbet手机版-斯德哥尔摩:Norstedt, 2022年。manbet手机版- - - - - -
manbet手机版Originaltitel: L 'evenement

manbet手机版Verk på engelska

manbet手机版一个女人的故事manbet手机版/翻译manbet手机版Tanya Leslie著。manbet手机版-伦敦:四重奏,1990年。manbet手机版Une femme的翻译

manbet手机版清理manbet手机版/卡罗尔·桑德斯译。manbet手机版-埃尔姆伍德公园:达尔基档案出版社,1990。manbet手机版- Les armoires视频的翻译

manbet手机版职位manbet手机版/翻译manbet手机版Tanya Leslie著。manbet手机版-伦敦:四重奏,1991年。manbet手机版- La place的翻译

manbet手机版男人的位置manbet手机版/翻译manbet手机版Tanya Leslie著。manbet手机版-纽约:四墙八窗,1992manbet手机版- La place的翻译

manbet手机版简单的激情manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版纽约:四墙八窗,1993年。manbet手机版简单的激情

manbet手机版激情完美manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版-伦敦:四重奏,1993年。manbet手机版-《激情》的翻译很简单

manbet手机版被冻住的女人manbet手机版/琳达·科弗戴尔(Linda Coverdale)译。manbet手机版-纽约:四墙八窗,1995manbet手机版-翻译:La femme gelée

manbet手机版外壳manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版——纽约:七故事出版社,1996年manbet手机版-翻译:Journal du dehors

manbet手机版羞愧manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,1998年manbet手机版- La honte的翻译

manbet手机版我停留在黑暗中manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,1999manbet手机版" Je ne suis pas sortie de ma nuit "的翻译

manbet手机版发生manbet手机版/谭雅·莱斯利译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2001年manbet手机版-翻译:L ' événement

manbet手机版拥有manbet手机版/ Anna Moschovakis译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2008manbet手机版- L 'occupation的翻译

manbet手机版事见过manbet手机版/乔纳森·卡普兰斯基(Jonathan Kaplansky)译;manbet手机版布莱恩·艾文森作序。manbet手机版林肯:内布拉斯加大学出版社,2010。manbet手机版-翻译:La vie extérieure

manbet手机版男人的位置manbet手机版/谭雅·莱斯利(Tanya Leslie)译;manbet手机版弗朗辛·普罗斯介绍。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2012。manbet手机版- La place的翻译

manbet手机版多年来manbet手机版/ Alison L. Strayer译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2017。manbet手机版-翻译:Les années

manbet手机版一个女孩的故事manbet手机版/ Alison L. Strayer译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2019。manbet手机版- Mémoire de fille的翻译

manbet手机版外壳manbet手机版/ Alison L. Strayer译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2021年。manbet手机版-伦敦:Fitzcarraldo, 2021年。manbet手机版-翻译:Journal du dehors

manbet手机版迷路manbet手机版/ Alison L. Strayer译。manbet手机版-纽约:七故事出版社,2022年。manbet手机版-伦敦:菲茨卡尔多,2022年。manbet手机版- Se perdre的翻译

manbet手机版照他们说的做还是照做manbet手机版/克里斯托弗·比奇和嘉莉·诺兰翻译。manbet手机版林肯:内布拉斯加大学出版社,2022年。manbet手机版Ce qu 'ils disent ou rien的翻译

manbet手机版Verk på tyska

manbet手机版Das bessere Leben: Erzählungmanbet手机版/ übersetzt冯·芭芭拉·斯克里巴-塞丝。manbet手机版- München:贝塔斯曼,1986。manbet手机版-原标题:La place

manbet手机版一个女人manbet手机版/ herausgegeben von Wolfgang Ader。manbet手机版[Französisch] -斯图加特:Reclam, 1991。manbet手机版-原文:Une femme

manbet手机版Eine vollkommene Leidenschaft: Die geschicte einer erotischen迷恋manbet手机版/ übersetzt冯·雷吉娜·玛丽亚·哈蒂格。manbet手机版-法兰克福和梅因:费舍尔,1992年。manbet手机版-原唱:激情简单

manbet手机版Das Leben einer Fraumanbet手机版/ übersetzt冯·雷吉娜·玛丽亚·哈蒂格。manbet手机版-法兰克福和梅因:费舍尔,1993年。manbet手机版-原文:Une femme

manbet手机版执念:死于执念manbet手机版/ übersetzt冯·加比·伍斯特。manbet手机版- München: Goldmann, 2003。manbet手机版-原标题:Se perdre

manbet手机版Gesichter einer Fraumanbet手机版/ übersetzt冯·雷吉娜·玛丽亚·哈蒂格。manbet手机版- München: Goldmann, 2007。manbet手机版-原文:Une femme

manbet手机版死四年manbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2017。manbet手机版-原文:Les années

manbet手机版Erinnerung eines Mädchensmanbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2018。manbet手机版-原altitel: Mémoire de fille

manbet手机版Der坐manbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2019。manbet手机版-原标题:La place

manbet手机版Eine Frau /manbet手机版übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2019。manbet手机版-原文:Une femme

manbet手机版死Schammanbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2020。manbet手机版-原标题:La honte

manbet手机版Das Ereignismanbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:Suhrkamp, 2021。manbet手机版-原文:L’événement

manbet手机版Das andere Mädchenmanbet手机版/ übersetzt冯·索尼娅·芬克。manbet手机版-柏林:舒尔坎普,2022年。manbet手机版-原标题:L 'autre fille

manbet手机版Sekundarlitteratur

manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版/ ce cahier a été dirigé par Pierre-Louis Fort。manbet手机版-巴黎:Éditions de l 'Herne, 2022年

manbet手机版安妮·厄诺:Un engagement d ' écrituremanbet手机版/ Pierre-Louis Fort和Violaine Houdart-Merot (éds.)。manbet手机版-巴黎:新索邦出版社,2015

manbet手机版安妮·厄诺:观点评论manbet手机版/短信réunis par Sergio Villani。manbet手机版-纽约:Legas, 2009

manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版:manbet手机版这是世界的末日manbet手机版/ Thomas Hunkeler和Marc-Henry Soulet (éds.)。manbet手机版—Genève: MëtisPresses, 2012

manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版:manbet手机版这是我的孩子manbet手机版/丹妮尔的苏拉方向Bajomée和朱丽叶·多。manbet手机版-巴黎:Klincksieck, 2011

manbet手机版安妮·厄诺:le Temps and la Mémoiremanbet手机版/ Colloque de Cerisy, [6-13 julilet 2012];manbet手机版弗朗辛·贝斯特,布鲁诺·布兰克曼,弗朗辛·杜加斯-波特斯;manbet手机版安妮·厄诺的参与。manbet手机版-巴黎:股票,2014

manbet手机版安妮·厄诺,二人转的音乐manbet手机版/ études réunies par Fabrice Thumerel。manbet手机版《座谈会》,亚米恩,18 et 19 novembre 2002, organisé par le Centre de recherches littéraires,想象和教育。manbet手机版-阿拉斯:阿图瓦出版社université, 2004

manbet手机版Arribert-Narce、法比安manbet手机版Photobiographiesmanbet手机版:manbet手机版倒une écriture生命的符号manbet手机版(manbet手机版罗兰·巴特,丹尼斯·罗奇,安妮·厄诺manbet手机版).manbet手机版-巴黎:2014年Honoré冠军Éditeur

manbet手机版博科维奇,Michèle,manbet手机版安妮·厄诺:光荣的团队manbet手机版.manbet手机版-雷恩:雷恩出版社,2011年

manbet手机版贝纳伊莎贝尔,manbet手机版Une intelligelle déplacée: Enjeux et usage sociaux de eau euvre ' annie erauxmanbet手机版.manbet手机版(羞辱。manbet手机版- Université de Picardie儒勒·凡尔纳,1999

manbet手机版小羊皮,埃里克,manbet手机版守夜者mémoire: esth/éthique du maldicible chez Modiano, eraux, Le Cléziomanbet手机版.manbet手机版—Montréal:按de l 'Université de Montréal, 2020

manbet手机版Chossat米歇尔,manbet手机版埃诺,雷多内,Bâ和本·杰隆:le personnage féminin à l 'aube du XXième sièclemanbet手机版.manbet手机版-法兰克福am Main: Lang, 2002

manbet手机版戴,洛莱恩&琼斯,托尼,manbet手机版La place和Une femmemanbet手机版.manbet手机版格拉斯哥:格拉斯哥大学,1990年

manbet手机版天,雷恩,manbet手机版写作羞耻与欲望:安妮·厄诺的作品。manbet手机版-伯尔尼:彼得·朗,2007年

manbet手机版Dugast-Portes、弗朗辛manbet手机版安妮·厄诺:étude de l’eau vremanbet手机版.manbet手机版-巴黎:Bordas, 2008

manbet手机版下降,艾莉森,manbet手机版埃诺:La place和La hontemanbet手机版.manbet手机版-伦敦:Grant and Cutler, 2006

manbet手机版Fernandez-Recatala,丹尼斯,manbet手机版安妮Ernaux。manbet手机版-摩纳哥:Rocher, 1994

manbet手机版皮埃尔-路易斯堡,,manbet手机版Ma mère, la mortemanbet手机版:manbet手机版l ' écriture du deuil chez Yourcenar,波伏娃和埃诺manbet手机版.manbet手机版(羞辱。manbet手机版2004]。manbet手机版-巴黎:Imago, 2007

manbet手机版Hugueny-Leger,伊莉斯,manbet手机版安妮·厄诺,une poétique de la transgressionmanbet手机版.manbet手机版-伯尔尼:彼得·朗,2009年

manbet手机版Jellenik,凯西,manbet手机版改写:玛格丽特·杜拉斯,安妮·厄诺,和玛丽·雷多内manbet手机版.manbet手机版-伯尔尼:彼得·朗,2007年

manbet手机版Komorowska、阿格涅斯卡manbet手机版Scham und Schriftmanbet手机版:manbet手机版杜拉斯,戈德施米特和厄诺的战略文学manbet手机版.manbet手机版-海德堡:Universitätsverlag Winter, 2017【作者博士论文修订版】

manbet手机版库尔,Heike Ina,manbet手机版“Du mauvais goût”:Annie Ernauxs bildunsaufstieg als literature - und gesellschaftsktische Selbstzerstörung: Eine Untersuchung ihres Werks mithilfe文本语言学家、心理学家和社会学家manbet手机版.manbet手机版-柏林/波士顿:De Gruyter, 2016

manbet手机版西沃恩·McIlvanney,manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版:manbet手机版回归原点。manbet手机版利物浦:利物浦大学出版社,2001年

manbet手机版诺兰,迈克尔,manbet手机版“派对时间”与“第三空间”manbet手机版:manbet手机版对安妮·厄诺的《清空》的研究manbet手机版.manbet手机版(羞辱。manbet手机版贝尔法斯特:贝尔法斯特女王大学,2022年

manbet手机版魔,Joellemanbet手机版Désir et insoumissionmanbet手机版:manbet手机版La passivité活跃的chez Nelly Arcan, Catherine Millet和Annie erauxmanbet手机版.manbet手机版- Québec: 2018年'Université de Laval出版社

manbet手机版Pechota科妮莉亚manbet手机版verleiblicung bei彼得·斯坦姆和安妮·厄诺在“那是标签”和“Erinnerung eines Mädchens”manbet手机版.manbet手机版-伯尔尼:彼得·朗,2020年

manbet手机版罗西,中,manbet手机版Écrire en régime médiatique:玛格丽特·杜拉斯和安妮·厄诺:演员和观众大众交流manbet手机版.manbet手机版-巴黎:L 'Harmattan, 2015

manbet手机版Savean Marie-France,manbet手机版La Place和Une femme d 'Annie erauxmanbet手机版/ presenté par Marie-France Savéan。manbet手机版-巴黎:Gallimard, 1994

manbet手机版托马斯,林恩,manbet手机版安妮Ernauxmanbet手机版:manbet手机版对作者和读者的介绍manbet手机版.manbet手机版-牛津大学;manbet手机版纽约:伯格,1999

manbet手机版托马斯,林恩,manbet手机版安妮·厄诺,á la première personnemanbet手机版:manbet手机版essaimanbet手机版/ traduit de l 'anglais par Dolly Marquet。manbet手机版-巴黎:股票,2005年

manbet手机版Tondeur Claire-Lise,manbet手机版安妮·厄诺,ou, l 'exil intérieurmanbet手机版.manbet手机版-阿姆斯特丹:Rodopi, 1996

manbet手机版Willging,詹妮弗,manbet手机版讲述焦虑:玛格丽特·杜拉斯、安妮·厄诺、娜塔莉·萨拉特和安妮Hébert作品中的焦虑叙事manbet手机版.manbet手机版多伦多:多伦多大学出版社,2007年

manbet手机版Wroblewski,有空,manbet手机版La vie des autresmanbet手机版:manbet手机版索菲·卡勒和安妮·厄诺manbet手机版:manbet手机版艺人hors-la-loimanbet手机版.manbet手机版- Montréal: Les press de l 'Université de Montréal, 2016

manbet手机版引用此部分
manbet手机版MLA风格:biobiboliografi。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版2022年诺贝尔奖推广AB。manbet手机版2022年10月21日星期五。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/literature/2022/193973-bio-bibliography-swedish/ >

manbet手机版回到顶部 manbet手机版回到顶部 manbet手机版将用户带回页面顶部

manbet手机版探索奖项和获奖者

manbet手机版寻找不同领域的热门奖项和获奖者,探索诺贝尔奖的历史。狗万世界杯